Home Ekonomi 70 milione USD me pak fitime, per biznesin shqiptar.

70 milione USD me pak fitime, per biznesin shqiptar.

729
0
Në rast se Qeveria nuk do të ndryshojë buxhetin, atëherë çdo muaj që kalon do të konfirmojë paaftësinë e saj për të parashikuar ecurinë ekonomike të vitit 2010. Statistikat e fundit zyrtare tregojnë qartë se niveli i të ardhurave është vetëm 3 për qind më i lartë se sa një vit më parë. Gjatë 5-mujorit të vitit të kaluar u mblodhën 110 miliardë lekë nga tatimet dhe doganat, ndërsa gjatë këtij 5-mujori rreth 113 miliardë lekë. Në total, ndikim “shpëtues” për Qeverinë gjatë këtij viti kanë dhënë të ardhurat jo tatimore, me rreth 1.6 miliardë lekë më shumë se sa vjet. Nga ana tjetër, statistikat zyrtare tregojnë se shifrat e zhvillimit ekonomik, pra rritja e të ardhurave nga tatimi mbi fitimin dhe tatimi mbi të ardhurat personale, janë më pak se sa vjet. E thënë ndryshe, fitimi i biznesit, duke qenë se taksa edhe vjet ka qenë 10 për qind, është rreth 701 milionë më pak se sa vjet. Pra, firmat kanë fituar rreth 70 milionë USD më pak se sa vjet nga aktiviteti i tyre. Kjo tregon qartë se edhe aktiviteti është tkurrur. Ulja e fitimeve tregon për ulje të kërkesës dhe të konsumit. Kjo gjithmonë duke pasur parasysh se administrata tatimore, ka punuar ndershmërisht, të paktën njësoj me vjet.
Shifra tjetër që konfirmonte të parën është ajo e pagesave për të punësuarit. Pra, e rrogave që janë ndarë për administratën dhe të punësuarit në privat. Të ardhurat nga tatimi mbi të ardhurat personale janë ulur me 79 milionë lekë, duke bërë që pagesat për të punësuarit këtë vit të jenë të paktën 790 milionë lekë më pak. Kjo shifër tregon qartë rritjen e papunësisë. Kjo sepse, Qeveria ka vendosur paga reference për të punësuarit në privat. Pra edhe tatimi është i parashikuar. Kjo shifër, nga ana tjetër, amplifikon uljen e punësimit, pasi në fund të majit të vitit të kaluar, Qeveria rriti pagat për administratën dhe rrjedhimisht edhe të ardhurat nga tatimi mbi të ardhurat. Një tjetër e dhënë që tregon ngërçin ekonomik është e ardhura nga TVSH. Edhe pse skema, këtë vit ka përfshirë edhe biznesin e vogël me xhiro mbi 5 milionë lekë, të ardhurat janë vetëm 2 miliardë lekë më shumë se një vit më parë.
Duke krahasuar dy bilancet, vihet re që Qeveria, e gjendur përballë mungesës së të ardhurave dhe e detyruar të mos rrisë më deficitin, ka shkurtuar në mënyrë drastike investimet. Kjo edhe për shkak se vjet në maj ishte kulmi i fushatës elektorale, e cila bëri që shpenzimet për investime të kalonin kufijtë. Në krahasim me vjet, shpenzimet kapitale janë rreth 11 miliardë lekë, ose rreth 110 milionë USD më pak. Kjo ka sjellë që edhe deficiti i krahasuar me vjet të jetë rreth 8 miliardë lek më i vogël. Megjithatë, analiza e shifrave tregon qartë se Qeveria e ka ngushtuar “rripin” e shpenzimeve. Edhe pse deficiti buxhetor dhe financimi i tij kryesisht me borxh të brendshëm është më i lartë se plani, Qeveria ka shkurtuar ndjeshëm shpenzimet korente. Kursimi arrin në rreth 60 milionë dollarë vetëm për 5-muaj. Sidoqoftë, është më i vogël se sa mungesa e të ardhurave në buxhet. Kështu, në total mungesa e të ardhurave, në krahasim me planin është rreth 110 milionë USD, ndërsa kursimi i shpenzimeve në total vetëm 75 milionë USD. Kjo ka sjellë që deficiti buxhetor për 5 muaj të jetë rreth 40 milionë USD më i madh se sa plani fillestar i këtij viti.
Në rast se Qeveria nuk do të ndryshojë buxhetin, atëherë çdo muaj që kalon do të konfirmojë paaftësinë e saj për të parashikuar ecurinë ekonomike të vitit 2010. Statistikat e fundit zyrtare tregojnë qartë se niveli i të ardhurave është vetëm 3 për qind më i lartë se sa një vit më parë. Gjatë 5-mujorit të vitit të kaluar u mblodhën 110 miliardë lekë nga tatimet dhe doganat, ndërsa gjatë këtij 5-mujori rreth 113 miliardë lekë. Në total, ndikim “shpëtues” për Qeverinë gjatë këtij viti kanë dhënë të ardhurat jo tatimore, me rreth 1.6 miliardë lekë më shumë se sa vjet. Nga ana tjetër, statistikat zyrtare tregojnë se shifrat e zhvillimit ekonomik, pra rritja e të ardhurave nga tatimi mbi fitimin dhe tatimi mbi të ardhurat personale, janë më pak se sa vjet. E thënë ndryshe, fitimi i biznesit, duke qenë se taksa edhe vjet ka qenë 10 për qind, është rreth 701 milionë më pak se sa vjet. Pra, firmat kanë fituar rreth 70 milionë USD më pak se sa vjet nga aktiviteti i tyre.
Kjo tregon qartë se edhe aktiviteti është tkurrur. Ulja e fitimeve tregon për ulje të kërkesës dhe të konsumit. Kjo gjithmonë duke pasur parasysh se administrata tatimore, ka punuar ndershmërisht, të paktën njësoj me vjet. Shifra tjetër që konfirmonte të parën është ajo e pagesave për të punësuarit. Pra, e rrogave që janë ndarë për administratën dhe të punësuarit në privat. Të ardhurat nga tatimi mbi të ardhurat personale janë ulur me 79 milionë lekë, duke bërë që pagesat për të punësuarit këtë vit të jenë të paktën 790 milionë lekë më pak. Kjo shifër tregon qartë rritjen e papunësisë. Kjo sepse, Qeveria ka vendosur paga reference për të punësuarit në privat. Pra edhe tatimi është i parashikuar. Kjo shifër, nga ana tjetër, amplifikon uljen e punësimit, pasi në fund të majit të vitit të kaluar, Qeveria rriti pagat për administratën dhe rrjedhimisht edhe të ardhurat nga tatimi mbi të ardhurat. Një tjetër e dhënë që tregon ngërçin ekonomik është e ardhura nga TVSH. Edhe pse skema, këtë vit ka përfshirë edhe biznesin e vogël me xhiro mbi 5 milionë lekë, të ardhurat janë vetëm 2 miliardë lekë më shumë se një vit më parë. Duke krahasuar dy bilancet, vihet re që Qeveria, e gjendur përballë mungesës së të ardhurave dhe e detyruar të mos rrisë më deficitin, ka shkurtuar në mënyrë drastike investimet. Kjo edhe për shkak se vjet në maj ishte kulmi i fushatës elektorale, e cila bëri që shpenzimet për investime të kalonin kufijtë. Në krahasim me vjet, shpenzimet kapitale janë rreth 11 miliardë lekë, ose rreth 110 milionë USD më pak. Kjo ka sjellë që edhe deficiti i krahasuar me vjet të jetë rreth 8 miliardë lek më i vogël. Megjithatë, analiza e shifrave tregon qartë se Qeveria e ka ngushtuar “rripin” e shpenzimeve. Edhe pse deficiti buxhetor dhe financimi i tij kryesisht me borxh të brendshëm është më i lartë se plani, Qeveria ka shkurtuar ndjeshëm shpenzimet korente. Kursimi arrin në rreth 60 milionë dollarë vetëm për 5-muaj. Sidoqoftë, është më i vogël se sa mungesa e të ardhurave në buxhet. Kështu, në total mungesa e të ardhurave, në krahasim me planin është rreth 110 milionë USD, ndërsa kursimi i shpenzimeve në total vetëm 75 milionë USD. Kjo ka sjellë që deficiti buxhetor për 5 muaj të jetë rreth 40 milionë USD më i madh se sa plani fillestar i këtij viti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here