Home Aktualitet Universitetet, kuotat e lira sipas degeve ne fakultete

Universitetet, kuotat e lira sipas degeve ne fakultete

814
0

studente-filologjikuNë fazën e dytë të aplikimeve, Universiteti i Tiranës ka rreth 700 vende të lira që mund të shfrytëzohen nga kandidatët. Në Drejtësi numri i vendeve bosh është 40, 25 në Filozofi, për të vijuar me Historinë, Psikologjinë, Gjeografinë, Fizikën dhe Punën Sociale me 15 të tilla. Në tabelë janë paraqitur përkrah çdo pragrami studimi vendet e mbetura bosh. Të drejtën për të garuar në këtë raund e kanë kandidatët që nuk kanë konkurruar më parë me formularin A2. Në këtë kategori përfshihen maturantët që kanë rezultuar kalues në provimet e Maturës Shtetërore dhe nuk kanë plotësuar formularin A2, si edhe ata që kanë rezultuar kalues në provimet e sesionit të vjeshtës.

E drejta u lind edhe maturantëve që kanë konkurruar në raundin e parë me formularin A2 (fitues ose jo dhe të regjistruar ose jo) dhe dëshirojnë të vazhdojnë për të qenë fitues, ose për të kaluar në një prefrencë më lart, duke ruajtur rënditjen e preferencave të formularit A2 të plotësuar në raundin e parë. Këta të fundit nuk duhet të plotësojnë formularin A3, por vetëm të shprehin vullnetin për të ndryshuar degën e studimit. Sa u takon profileve, ai shkencor vijon të ketë më tepër hapësirë për të mirëpritur studentët e rinj. Maturantët kanë mundësinë e fundit të aplikojnë në një nga degët që gjendet në listën e bërë dje publike nga Ministria e Arsimit dhe Sportit.

Ndryshe nga faza e parë, zgjedhja që duhet të bëjnë kandidatët është e kushtëzuar dhe sistemi preferencial kësaj rradhe është i bazuar në propozimet e parashtruara në tabelë. Për të fituar një vend në universitet, ata duhet të marrin në konsideratë kuotat e publikuara, në të kundërt rrezikojnë të humbasin edhe shansin e fundit që kanë. Në udhëzimin e publikuar është parashikuar që plotësimi i formularit A3 të bëhet online, prej datës 4 nëntor deri në 6 nëntor, ndërsa lista e fituesve do të shpallet më datë 12 nëntor.

Një ditë më vonë, për fituesit do të nisë edhe procesi i regjistrimit pranë sekretarive mësimore respektive. Ndonëse viti akademik ka thuajse një muaj që ka nisur, publikimi me vonesë i formularit A3 ka bërë që ky proces të zvarritet deri në gjysmën e dytë të muajit nëntor. Në këtë mënyrë, të rinjtë që do të shpallen fitueës, do ta nisin me vonesë vitin akademik.

UNIVERSITETI I TIRANËS
001 –Histori(15)
002 –Gjeografi(15)
003 -Gjuhë – Letërsi(15)
004 –Gazetari(10)
005 –Arkeologji(15)
006 –Biologji(15)
007 –Bioteknologji(15)
008 –Matematikë(10)
009 –Fizikë(15)
010 –Informatikë(30)
011 –Kimi(15)
012 -Kimi dhe Teknologji Ushqimore(20)
013 -Kimi Industriale dhe Mjedisore(20)
014 -Inxhinieri Matematike dhe Informatike(15)
015 -Teknologji Informacioni dhe Komunikimi(20)
016 -Gjuhë Angleze(20)
017 -Gjuhë Frënge(20)
018 -Gjuhë Gjermane(25)
019 -Gjuhë Italiane(20)
020 -Gjuhë Greke(25)
021 -Gjuhë Turke(20)
022 -Gjuhë Ruse(30)
023 -Gjuhë Spanjolle(15)
024 -Gjuhë Angleze (Kukës)(15)
025 -Gjuhë Angleze (Sarandë)(55)
026 –Psikologji(15)
027 -Punë Sociale(15)
028 –Filozofi(25)
029 –Sociologji(15)
030 -Shkenca Politike(15)
031 -Administrim dhe Politika Sociale(15)
032 -Administrim – Biznes(30)
033 –Ekonomiks(20)
034 –Financë(25)
035 -Informatikë Ekonomike(20)
036 -Administrim – Biznes (Kukës)(15)
037 -Administrim- Biznes (Sarandë)(90)
038 –Drejtësi(40)

UNIVERSITETI MJEKËSOR I TIRANËS
039 -Infermieri e Përgjithshme (Kukës)(20)
040 -Infermieri e Përgjithshme (Sarandë)(55)
041 -Mjekësi e Përgjithshme(35)
042 –Farmaci(15)
043 –Stomatologji(20)
044 -Shëndet Publik(10)
045 -Infermieri e Përgjithshme(30)
046 –Mami(10)
047 -Teknik i Lartë Laboratori(15)
048 –Fizioterapi(15)
049 –Logopedi(10)
050 –Imazheri(15)

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS
051 -Menaxhim Agrobiznesi(20)
052 -Menaxhim Agrobiznesi (Lushnjë)(40)
053 -Ekonomi dhe Politikë Agr are(25)
054 -Financë – Kontabilitet(15)
055 -Financë – Kontabilitet (Lushnjë)(20)
056 -Menaxhim i Turizmit Rural(25)
057 -Informatikë Biznesi(20)
058 -Ekonomiks i Aplikuar(15)
059 -Mbrojtje Bimësh(35)
060 –Hortikulturë(50)
061 -Hortikulturë (Lushnjë)(45)
062 -Prodhim Bimor(45)
063 -Zootekni dhe Biznes Blegtoral(35)
064 -Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi(50)
065 -Agromjedis dhe Ekologji(25)
066 -Inxhinieri Agrare– Agromekanizim(35 )
067 -Mbrojtje Bimësh Lushnjë)(15)
068 -Teknologji Agroushqimore(15)
069 -Vreshtari – Enologji(50)
070 -Mbarështim Pyjesh(15)
071 -Përpunim Druri(40)
072 -Mjekësi Veterinare(25)
073 -Menaxhim Veterinar (2 vjeçar) (Lushnjë)(40)
074 -Menaxhim Veterinar (2 vjeçar) (Gjirokastër)(60)

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS
075 -Inxhinieri Ndërtimi(25)
076 -Inxhinieri Hidroteknike(15)
077 -Inxhinieri Mjedisi(10)
078 -Arkitekturë (Arkitekt)(5)
079 -Arkitekturë (Urbanist)(5)
080 -Inxhinieri Gjeodet(10)
081 -Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë)(15)
082 -Inxhinieri Elektrike (Energjitikë)(15)
083 -Inxhinieri Mekatronike(15)
084 -Inxhinieri Fizike(25)
085 -Inxhinieri Matematike(15)
086 -Inxhinieri Mekanike(20)
087 -Inxhinieri Tekstile dhe Modë(25)
088 -Inxhinieri Materiale(20)
089 -Inxhinieri Ekonomike(15)
090 -Inxhinieri Gjeologjike(25)
091 -Inxhinieri e Burimeve Natyrore(25)
092 -Inxhinieri Gjeoinformatikë(20)
093 -Inxhinieri Gjeomjedis(25)
094 -Inxhinieri Elektronike(15)
095 -Inxhinieri Informatike(15)
096 -Inxhinieri Telekomunikacioni(15)

UNIVERSITETI “FAN NOLI” KORÇË
097 -Gjuhë – Letërsi(10)
098 -Gjuhë Letërsi Shqipe dhe Frënge(35)
099 -Gjuhë Angleze(60)
100 -Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I- VI(25)
101 -Mësuesi për Arsimin Parashkollor(30)
102 -Histori – Gjeografi(10)
103 -Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI
(Pogradec)(15)
104 -Filozofi – Sociologji(50)
105 -Matematikë – Fizikë(65)
106 -Matematikë – Informatikë(90)
107 -Biologji – Kimi(60)
108 -Teknologji Informacioni(60)
109 -Infermieri e Përgjithshme(15)
110 -Mami( Infermier)(30)
111 -Administrim dhe Politika Sociale(20)
112 -Financë – Kontabilitet(40)
113 –Menaxhim(70)
114 -Administrim Biznesi në Marketing(100)
115 -Administrim Biznesi në Turizëm(85)
116 -Administrim Biznesi në Turizëm
(Pogradec)(50)
117 –Agroushqim(60)
118 –Agrobiznes(60)
119 -Teknologji e Prodhimit Bimor(50)
120 -Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë(50)

UNIVERSITETI “A.XHUVANI” ELBASAN
121 -Gjuhë – Letërsi(20)
122 -Gjuhë -Letërsi Shqipe dhe Frënge(75)
123 -Histori – Gjeografi(15)
124 -Histori dhe Gjuhë Gjermane(50)
125 -Gjeografi dhe Gjuhë Italiane(15)
126 -Gjuhë Angleze(25)
127 -Gjuhë Gjermane(40)
128 -Gjuhë Frënge(35)
129 -Gjuhë Italiane(25)
130 –Gazetari(15)
131 -Gazetari – Anglisht(20)
132 -Gjuhë Shqipe dhe Rome(30)
133 -Biologji – Kimi(25)
134 -Matematikë – Fizikë(45)
135 -Teknologjitë e Informacionit(40)
136 -Teknolog Laborant (2 vjeçar)(25)
137 -Fizikë Kompjuterike(25)
138 -Matematikë Informatike(40)
139 -Infermieri e Përgjithshme(10)
140 -Infermieri – Mami(15)
141 –Fizioterapi(10)
142 –Logopedi(15)
143 –Imazheri(15)
144 -Teknik Laboratori(10)
145 -Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I- VI(25)
146 -Mësuesi për Arsimin Parashkollor(30)
147 -Edukim Qytetar(25)
148 -Punonjës Social(20)
149 -Filozofi – Sociologji(30)
150 –Psikologji(15)
152 -Administrim – Biznes(35)
153 -Financë – Kontabilitet(15)
154 -Ekonomia dhe e Drejta(30)
155 -Informatikë Ekonomike(30)
156 -Ekonomi Turizmi(20)
157 -Administrim Biznesi dhe Inxhinieri(20)
158 -Shkenca Juridike në Biznes(10)
159 -Shkenca Juridike në Sektorin Publik(10)

UNIVERSITETI “E.ÇABEJ” GJIROKASTËR
160 -Biologji – Kimi(48)
161 -Fizikë dhe Teknologji Informacioni(80)
162 -Matematikë – Fizikë(80)
163 -Matematikë-Informatikë(60)
164 -Teknologji Informacioni(100)
165 –Infermieri(45)
166 -Infermieri Mami(45)
167 -Histori – Gjeografi(40)
168 -Gjuhë – Letërsi Shqipe(60)
169 -Gjuhë Letërsi Angleze(30)
170 -Gjuhë Letërsi Italiane(20)
171 -Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek(20)
172 -Histori dhe Gjuhë Italiane(20)
173 -Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI(60)
174 -Mësuesi për Arsimin Parashkollor(25)
175 -Kontabilitet – Financë(70)
176 -Administrim – Publik(80)
177 –Turizëm(40)

UNIVERSITETI “L.GURAKUQI” SHKODËR
178 -Gjuhë – Letërsi(35)
179 -Gazetari dhe Komunikim(35)
180 –Histori(45)
181 –Gjeografi(30)
182 –Matematikë(50)
183 –Fizikë(70)
184 –Informatikë(60)
185 -Biologji – Kimi(20)
186 -Infermieri e Përgjithshme(10)
187 -Infermieri (Mami)(15)
188 -Infermieri (Fizioterapi)(10)
189 -Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI(30)
190 -Mësuesi për Arsimin Parashkollor(25)
191 –Psikologji(15)
192 -Punë Sociale(15)
193 -Edukim Fizik dhe Sporte(10)
194 -Financë – Kontabilitet(10)
195 -Administrim – Biznes(25)
196 –Turizëm(30)
197 -Gjuhë Angleze(20)
198 -Gjuhë Italiane(40)
199 -Gjuhë Gjermane(45)
200 -Gjuhë Frënge(40)
201 –Drejtësi(30)

UNIVERSITETI “I.QEMALI” VLORË
202 –Matematikë(70)
203 -Shkenca Aktuaristike(30)
204 -Matematikë Financë(80)
205 -Matematikë Fizikë(95)
206 –Fizikë(70)
207 -Shkenca Kompjuterike(100)
208 -Shkenca Kompjutacionale(100)
209 -Teknologji Informacioni(100)
210 –Informatikë(70)
211 -Inxhinieri Navale(15)
212 -Inxhinieri Mekanike(20)
213 –Navigacion(30)
214 -Navigacion dhe Peshkim Detar(20)
215 –Kimi(20)
216 –Biologji(5)
217 -Inxhinieri Elektrike(20)
218 -Administrim Biznesi(55)
219 -Menaxhim Turizmi(80)
220 –Ekonomiks(50)
221 –Financë(25)
222 –Kontabilitet(100)
223 –Marketing(100)
224 -Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI(30)
225 -Mësuesi për Arsimin Parashkollor(30)
226 -Pedagogji e Specializuar(10)
227 -Gjuhë Shqipe dhe Letërsi(10)
228 -Gjuhë Angleze(20)
229 -Gjuhë Italiane(45)
230 -Histori – Gjeografi(10)
231 –Drejtësi(20)
232 -Infermieri e Përgjithshme(10)
233 -Infermier Mami(15)

UNIVERSITETI “A.MOISIU” DURRËS
234 -Administrim Biznesi(20)
235 -Menaxhim – Marketing(20)
236 -Shkenca Ekonomike(15)
237 -Financë –Kontabilitet(15)
238 -Bankë Financë(10)
239 -Menaxhim Hotel Restorant(25)
240 -Menaxhim Turizëm Kulturor(30)
241 -Menaxhim Turizëm Arkeologjik(30)
242 –Drejtësi(15)
243 -Shkenca Politike(15)
244 -Administrim Publik(15)
245 -Politikë Ekonomike(20)
246 -Marrëdhënie me Publikun(15)
247 –Histori(15)
248 -Infermieri e Pergjithshme(10)
249 –Mami(25)
250 –Fizioterapi(10)
251 -Navigacion dhe Peshkim Detar(25)
252 -Specialist Elektrik (2- vjeçar)(20)
253 -Hidroteknik Ujsjellës Kanalizime (2-vjeçar)(25)
254 -Ndihmës Dentist (2- vjeçar)(20)
255 -Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar)(35)
256 -Menaxhim Transporti (2- vjeçar)(25)
257 -Asistent Ligjor (2- vjeçar)(15)
258 -Asistent Administrativ (2- vjeçar)(25)
259 -Teknologji Automobilash (2-vjeçar)(20)
260 -Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar)(20)
261 -Informatikë Praktike (2- vjeçar)(15)
262 -Gjuhë Angleze(20)
263 -Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI(20)
264 -Mësuesi për Arsimin Parashkollor(20)
265 -Ekspert Procesi Formimi(15)
266 -Psikologji-Sociologji(20)
267 -Gjuhë Letërsi – Anglisht(15)
268 -Gjermanisht-Anglisht(30)
269 -Shkenca Kompjuterike(25)
270 -Sistemet e Informacionit(20)
271 -Teknologji Informacioni(20)
272 -Matematikë – Informatikë(20)
273 -Informatikë – Anglisht(25)
274 -Multimedia dhe Televizioni Dixhital(15)
275 -Financë – Kontabilitet (Peshkopi)(35)
276 -Informatikë – Anglisht (Peshkopi)(35)
277 -Matematikë – Informatikë (Peshkopi)(60)
278 -Biologji-Kimi (Peshkopi)(25)
279 -Psikologji – Sociologji (Peshkopi)(10)
280 -Financë – Bankë (Peshkopi)(20)
281 -Gjuhë Letërsi – Anglisht (Peshkopi)(15)
282 -Menaxhim – Marketing (Peshkopi)(30)
283 -Administrim – Biznes (Peshkopi)(30)
284 -Infermieri e Përgjithshme (Peshkopi)(10)
285 –Agrobiznes(20)
286 -Prodhim Bimor(20)
287 -Prodhim Blektoral(20)
288 -Matematikë – Fizikë (Peshkopi)(60)
289 -Menaxhim i Bankave (Program në Gjuhë Angleze)(10)
290 -Menaxhim Hoteleri Turizëm (Program në Gjuhë Angleze)(15)
291 -Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (Program në Gjuhë Angleze)(15)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here