Home Politike Prokuroret e Tiranes deklarojne pasuri perrallore

Prokuroret e Tiranes deklarojne pasuri perrallore

719
0

Pasuri perrallore qe vjen kryesisht nga paga dhe trashegimia e tyre. Kjo vihet re nga deklarimet e pasurise se prokuroreve te Prokurorisë së Tiranës. Ata kane deklaruar apartamente, vila, dyqane, biznese, shuma të mëdha parash apo makina të reja.

Prokurori i Tiranës, Arian Përmeti, rezulton se ka trashëguar nga babait 10 apartamente, tre 100 për qind të pjesës dhe shtatë me 50 për qind të pjesës. Apartamentet kanë sipërfaqe 119 m2, 40 m2, 40 m2, 96 m2, 56 m2, 52 m2, 52 m2, 51 m2, 70 m2 dhe 53 m2. Prokurori Përmeti ka trashëguar edhe 10 qyqane, në përqindje të ndryshme, me sipërfaqe 177 m2, 97 m2, 18 m2, 42 m2, 48 m2, 97 m2 etj.

Ai ka trashëguar edhe 8 troje, kryesisht 1/6 pjesës, me sipërfaqe të ndryshe nga 3 000 m2 deri në 70 m2. Përmeti deklaron shumat 408 000 lekë, 4 mijë euro, 360 000 lekë, 190 000 lekë dhe 3 mijë euro të ardhura nga dhënia me qera të ambienteve në emër të tij dhe tij dhe të Astrit Përmetit. Ndërsa prokurori Bledar Maksudi thotë se i ka dhënë borxh një shtetasi shumën prej 4 500 000 lekë, ka një llogari kursimi me 3 000 0000 lekë, ka blerë një filtër uji 2 466 euro si dhe një garazh 6 mijë euro. Ndërkaq, përpos deklarimit të pasurive të reja të paluajtshme, disa prokurorë kanë nisur të shesin apartamentet.

Prokurorët e tjerë
Disa nga njerëzit e organit të akuzës deklarojnë kryesisht vetëm pagat dhe kursimet që burojnë nga rroga. Referuar deklaratave të pasurisë dorëzuar pranë Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, bien në sy se prokurorët deklarojnë shuma parash cash në shtëpi. Prokurori i Tiranës Adriatik Cama deklaron 1 450 000 lekë gjendje cash në banesë.

Cama deklaron katër kredi bankare në shumat 5 528 818 lekë, 750 000 lekë, 600 000 lekë dhe 840 000 lekë. Ndërsa prokurori Adnand Xhelili deklaron 700 000 lekë cash, 1 302 132 lekë pagën e vjetore, 805 494 lekë pagën e bashkëshortes, 520 000 lekë pagën e djalit dhe 500 000 lekë të ardhura nga toka bujqësore me ullinj. Prokurorja e Tiranës Anila Papa deklaron 100 000 lekë cash në shtëpi dhe disa depozita bankare.

Edhe prokurori Albert Demirneli deklaron 1 020 991 lekë gjendje cash. Arben Allajbeu, prokuror në Prokurorinë e Tiranës deklaron 400 000 lekë cash, shitjen e dy makinave 800 000 lekë dhe 7 mijë euro, blerje makine 800 000 lekë, huadhënie prindërve 7 mijë euro etj.

Prokurori Arben Nela thotë se gjatë vitit 2016, ka kursyer nga paga e tij dhe e bashkëshortes 6 mijë euro. Ai i ka falur babit një ambient 15.30 m2, ndihmës i banesës në Tiranë. Nela thotë se gjatë vitit 2016 ka shlyer një kredi 40 mijë euro.

Pasuria e disa prej prokurorëve në Tiranë, llogaritë bankare

Arian Përmeti, Prokuroria e Tiranës

Pas vdekjes së babait kam trashëguar:
Apartament 119 m2, 100 %.
Apartament 40 m2, 100 %.
Apartament 40 m2, 100 %.
Apartament 96 m2, 50 %.
Apartament 56 m2, 50 %.
Apartament 52 m2, 50 %.
Apartament 52 m2, 50 %.
Apartament 51 m2, 50 %.
Apartament 70 m2, 50 %.
Apartament 53 m2, 50 %.
Ndërtesë 424 m2 me truall 1 569 m2, 1/24 pjesë.
Dyqan 177 m2, 50 %.
Dyqan 97 m2, 100 %.
Dyqan 18 m2, 1/3 pjesë.
Dyqan 42 m2, 50 %.
Dyqan 48 m2, 1/12 pjesë.
Dyqan 97 m2, shtohet me 1/3 pjesë.
Dyqan 33 m2, 1/3 pjesë.
Dyqan 66 m2, 1/3 pjesë.
Dyqan 20 m2, 1/3 pjesë.
Dyqan 95 m2, 1/3 pjesë.
Dyqan 44 m2, 1/3 pjesë.
Tokë truall 435 m2, 1/6 pjesë.
Tokë truall 108 m2, 1/6 pjesë.
Tokë truall 1 000 m2, 1/6 pjesë.
Tokë truall 282 m2, 1/6 pjesë.
Tokë truall 417 m2, 1/6 pjesë.
Tokë truall 3 100 m2, dhënë për ndërtim, 50 %.
Tokë truall 70 m2, 1/6 pjesë.
Tokë truall 3 000 m2, 1/6 pjesë.
Garazh 60 m2, 1/6 pjesë.
Tarracë 18 m2, 100 %.
Shtim në llogarinë bankare, 40 mijë euro, qerja e dyqanit.
Shtim i llogarisë, 3 693 572 lekë.
Pakësim i gjendjes cash, 2 500 000 lekë.
Gjendje cash nga të ardhurat vjetore, 1 700 000 dhe 10 000 USD.
Paga si prokuror, 1 051 725 lekë.
Paga e bashkëshortes, Alma Përmeti, 1 056 878 lekë.
Të ardhura nga bono thesari, 693 000 lekë.
Të ardhura nga dhënia me qera të ambienteve, 408 000 lekë.
Të ardhura nga dhënia me qera të ambienteve Arian Përmeti, 4 mijë euro.
Të ardhura nga dhënia me qera të ambienteve Arian Përmeti, 360 000 lekë.
Të ardhura nga dhënia me qera të ambienteve Arian Përmeti, 190 000 lekë.
Të ardhura nga dhënia me qera të ambienteve në emër të Astrit Përmeti, 3 mijë euro.
Të ardhura cash, të lëna trashëgim nga Astrit Përmeti, 700 000 mijë lekë dhe 10 000 USD.

Dritan Rreshka, Prokuroria e Tiranës
Situr apartamenti, 6 9000 000 lekë.
Detyrim për blerje apartamenti, 50 000 lekë.
Shtuar llogaria, 164 312 lekë.
Gjendja e llogarisë, obligacione me afat dyvjeçar, 2 000 000 lekë.
Gjendje cash, 200 000 lekë.
Paga si prokurore, 1 386 561 lekë.
Të ardhura nga dhënia e ambienteve me qera 600 000 lekë.
Të ardhura nga mësimdhënia, 200 000 lekë.
Të ardhura si ekspert në komisionin për reformën në drejtësi, 72 165 lekë.
Të ardhura si interes nga investimi në obligacione, 238 000 lekë.
Të ardhura nga shitja e pasurisë, 2 335 000 lekë.
Bashkëshortja, shtuar llogaria bankare, 190 000 lekë.
Paga, 715 041 lekë.

Bledar Maksudi, Prokuroria e Tiranës
Llogari kursimi, 3 000 0000 lekë.
Blerja filtër uji, 1 466 euro.
Blerje garazhi, 6 mijë euro.
I kam dhënë borxh një shtetasi, 4 500 000 lekë.
Paga si prokuror, 1 094 639 lekë.
Paga si pedagog i jashtëm tek Universiteti ‘Beder’, 112 500 lekë.
Paga e bashkëshortes, 480 719 lekë.
Pensioni i babait, 195 768 lekë.
Pensioni i nënës, 182 027 lekë.
Të ardhura nga puna e babait si avokat, 860 000 lekë.

Daniela Sulaj, Prokuroria e Tiranës
Pakësim i gjendjes cash, 32 982 lekë.
Pakësim i gjendjes cash, 69 705 lekë.
Kontratë për ndarje të truallit me vëllanë, ku është ndërtuar shtëpia.
Paga si prokurore, 1 340 395 lekë.
Pagesë për ekspertizë në kuadër të reformës në drejtësi, 70 346 lekë.
Paga e bashkëshortit, 4 967 739 lekë.
Të ardhura nga qerja e apartamentit, 315 000 lekë.
Kredi për shtëpi, 80 mijë euro, shlyer 6 730 euro.
Kredi për shtëpi 11 mijë euro, shlyer 1 231 euro.
Kredi profesionale, 1 000 000 lekë, shlyer 534 584 lekë.

Arben Allajbeu, Prokuroria e Tiranës
Lekë cash, 400 000 lekë.
Shitje makine, 800 000 lekë.
Blerje makine, 800 000 lekë.
Shitje makine, 7 mijë euro.
Huadhënie prindërve, 7 mijë euro.
Paga, 909 057 lekë + 133 136 lekë.
Paga e bashkëshortes, 523 006 lekë.
Kredi 15 mijë euro, detyrimi 1 553 euro.

Adnand Xhelili, Prokuroria e Tiranës
Gjendje cash në shtëpi, 700 000 lekë.
Paga vjetore, 1 302 132 lekë.
Paga e bashkëshortes, 805 494 lekë.
Paga e djalit, 520 000 lekë.
Të ardhura nga toka bujqësore, ullinj, 500 000 lekë.

Adriatik Cama, Prokuroria e Tiranës
Gjendje cash në banesë, 1 450 000 lekë.
Shtim pasurie, burimi nga paga, 53 000 lekë.
Të ardhura nga paga, 1 377 618 lekë.
Të ardhura nga paga e bashkëshortes si mësuese, Alma Cama, 600 564 lekë.
Të ardhura nga disbursimi i kredisë, 4 000 000 lekë.
Të ardhura nga qiraja e ambientit, 240 000 lekë.
Të ardhura nga punësimi sezonal i djalit, 27 807 lekë.
Kredi bankare, 5 528 818 lekë.
Kredi bankare, 750 000 lekë.
Kredi bankare, 600 000 lekë.
Kredi bankare, 840 000 lekë.
Alma Came, gjendja e llogarisë, 517 270 lekë.

Anila Papa, Prokuroria e Tiranës
Gjendje cash, 100 000 lekë.
Shtuar depozita, 88 100 lekë.
Llogari rrjedhëse, 620 lekë.
Llogari rrjedhëse, 32 088 lekë.
Depozitë bankare, 121 884 lekë.
Shtuar depozita, 119 510 lekë.
Depozitë bankare, 761 244 lekë.

Adriano Dyrmishi, Prokuroria e Tiranës
Llogari pranë NGB, 5 000 lekë.
Paga vjetore si prokuror, 1 049 214 lekë.
Të ardhura nga shitja e një pasurie në fshatin Gercalli në Fier, 375 000 lekë.
Paga e gruas, 594 502 lekë.

Afërdita Ndoi, Prokuroria e Tiranës
Depozitë nga paga, 1 394 001 lekë.
Depozitë e kursimeve, 231 289 lekë.
Zvogëlim i llogarisë, 1 750 euro.
Depozitë kursimesh nga paga, 286 365 lekë.
Të ardhurat nga paga, 728 837 lekë.
Të ardhura nga raportet e mjekësore, 171 085 lekë dhe 2 700 lekë.
Paga e bashkëshortit në polici, 1 267 178 lekë.
Të ardhura të bashkëshortit si trajnues sigurie, 939 891 lekë.

Albert Demirneli, Prokuroria e Tiranës
Gjendja cash, 1 020 991 lekë.
Paga vjetore, 1 340 246 lekë.
Paga e bashkëshortes, 620 452 lekë.
Llogari rrjedhëse, 30, 762 lekë.

Alket Mersini, Prokuroria e Tiranës
Llogari bankare, burimi paga, 428 lekë.
Paga si prokuror, 752 195 + 586 lekë.
Llogaria e bashkëshortes, 321 lekë.
Llogari page, 1 614 lekë.
Bono thesari, 1 500 000 lekë.
Të ardhura nga paga, 1 500 161 lekë.
Të ardhura si pedagoge e jashtë në Elbasan, 140 000 lekë.

Alketa Zifla, Prokuroria e Tiranës
Depozitë bankare, 50 000 lekë.
Të ardhura nga paga, 1 230 095 lekë.
Paga e bashkëshortit si aktor, 132 888 lekë.
Kredi për blerje apartamenti me sip. 90 m2, shlyer 5 137 828 lekë, detyrimi 2 846 905 lekë.
Detyrim nga kontrata me Entin e Banesave, shlyer 14 400 lejë, detyrimi 68 288 lekë.
Kredi bankare, shlyer 71 517 lekë, detyrimi 23 396 lekë.
Kredi bankare, shlyer 50 000 lekë, detyrimi 90 000 lekë.
Llogari kursimi, 188 724 lekë.
Llogari rrjedhëse, 472 lekë.

Antoneta Sevdari, Prokuroria e Tiranës
Paga, 1 431 978 lekë.
Kartë krediti, 46 000 lekë.
Shtuar llogaria në emër të bashkëshortit, 23 mijë euro.
Investimi i shumës në fondinvest, 25 mijë euro.
Pakësuar llogaria, 800 000 lekë.
Llogari rrjedhëse, 44 357 lekë.
Llogari rrjedhëse, 47 euro.
Fitimi si i punësuar në ‘Studio TET’ dhe ‘T.C.G’, 3 299 805 lekë.
Interesat bankare, 1 626 euro.

Apostol Prifti, Prokuroria e Tiranës
Shlyer banesa e blerë më kredi në 2011, 9 500 000 lekë.
Shitja e banesës në Korçë.
Blerë makinë, 6 500 euro.
Djali, Naum Prifti, aksioner me 20 % tek ‘Fokus Cbble’, të ardhurat 300 000 lekë.
Dy kredi në BKT, 8 500 000 lekë.

Arben Nela, Prokuroria e Tiranës
Kursimet nga paga, 6 mijë euro.
Ambient 15.30 m2, ndihmës i banesës në Tiranë, dhuruar babait.
Kredi bankare 40 mijë euro.
Paga si prokuror, 1 456 304 lekë.
Paga e bashkëshortes, 705 588 lekë.

Elfrida Begova, Prokuroria e Tiranës
Gjendja e llogarisë, 105 419 lekë.
Gjendja e llogarisë, 325 lekë.
Kredi bankare 20 mijë euro për blerje shtëpie.
Huamarrje shtetasit… 50 mijë euro për blerje shtëpie.
Huamarrje shtetasit… 3 000 000 lekë për blerje shtëpie.
Huamarrje shtetasit… 1 200 000 lekë për blerje shtëpie.

Pasuria e kryeprokurorit Adriatik Llalla
Shitur tokë e llojit ullishte me sipërfaqe 3 000 m2, në Mjull-Bathore, Tiranë, për 249 000 euro.
Blerë tokë arë në Tiranë, me sipërfaqe 4 500 m2, 4 500 000 lekë.
Llogari bankare me burim shitja e tokës, 140 695 euro.
Llogari rrjedhëse e pagës, 1 694 609 lekë.
Mbyllur llogaria rrjedhëse e pagës, – 1 909 917 lekë.
Pakësuar gjendja cash, 1 500 000 lekë.
Të ardhura nga paga si Prokuror i Përgjithshëm, 1 861 320 lekë.
Të ardhura nga paga e bashkëshortes si përgjegjëse sektori panë Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Parësor, 836 216 lekë.
Dëmshpërblim për burgun e babait si ish i dënuar politik, 638 375 lekë.
Bashkëshortja, Ardjana Llalla, llogari rrjedhëse e pagës, – 120 000 lekë.
Llogari rrjedhëse e pagës, 168 703 lekë.

Previous articleBritania tronditet perseri nga sulmet terroriste, 7 te vdekur dhe shume te plagosur
Next articleIluzionisti italian Walter Rolfo sjell magjine ne Bunkart

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here