HYRJE Ekonomi

Ekonomi

Ekonomi

HYRJE Ekonomi

Banka e Shqipërisë: Gjatë muajit Maj të vitit 2017, bie kreditimi i ekonomisë shqipëtare

Gjatë muajit Maj të vitit 2017, stoku total i kredive bankare pati një rënie me 1.2% me muajin Maj të vitit 2016. Stoku i kredive...

INSTAT: Ekonomia shqipëtare është në rritje për tremujorin e parë 2017

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e parë të vitit 2017 vlerësohet me rritje prej 3,94 %, kundrejt tremujorit të parë të vitit...

Importi i energjise, 18 mln euro per ta blere

Situata e vështirë hidrike e ka detyruar Operatorin e Shpërndarjes të hapë me shpejtësi procedurat për të nisur importet e energjisë. OSHEE-ja ka çelur ankandin...

Turizmi, rritje me 9.5% ne 5-mujorin e fundit

Numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në Shqipëri gjatë 5-mujorit të parë të vitit është rritur me 9.5%, deklaron Instituti i Statistikave. Por...

Niveli minimal ne kaskaden e Drinit, OSHEE detyrohet te importoje energji

Situata e vështirë hidrike e ka detyruar Operatorin e Shpërndarjes të hapë me shpejtësi procedurat për të nisur importet e energjisë. OSHEE ka çelur ankadin...

Komisioni Europian: Situata makroekonomike në Shqipëri për vitin 2017

Të dhenat mbi trendin e situatës makroekonomike në Shqipëri për vitin 2017, përgatitur nga Komisioni Europian pasqyron një analizë mbi zhvillimet e situates makroekonomike...

Rriten investimet e huaja në tremujorin e parë 2017

Investimet e huaja arritën në 168 milionë euro në tremujorin e parë të vitit 2017, duke u rritur me 8% në krahasim me të...

Tregtia me pakicë, Tremujori I 2017

Në tremujorin e parë 2017, indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë është rritur 2,5%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit...

Raporti i Bankës së Shqipërisë mbi Politikën Monetare për tremujorin e parë 2017

Të dhënat e reja ekonomike dhe financiare tregojnë një përshpejtim të rritjes ekonomike dhe një përmirësim të balancave kryesore makroekonomike gjatë fundit të vitit...

Indeksi i Çmimeve të Konsumit; Maj 2017

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Maj 2017, arriti 102,8 kundrejt muajit Dhjetor 2015. Në muajin Maj 2017 ndryshimi vjetor i indeksit të...

Anketa Tremujore e Forcave të Punës; Tremujori I 2017

Në tremujorin e parë 2017, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 56,3 %. Gjatë këtij tremujori, në terma vjetorë punësimi shfaq tendencë...

Banka e Shqiperise hedh ne treg kartemonedhat e reja

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi miratimin konfigurimit të serisë së re të kartëmonedhave të qarkullimit. Në mbledhjen e djeshme, u miratuan vizatimet e...

Te fundit